Na co jsme doopravdy hrdí?
Na své spolupracovníky

Naše firemní hodnoty nás inspirují.

Děláme, co říkáme. Naše firemní hodnoty odrážejí způsob, jakým podnikáme:

Odpovědnost a svoboda

„Svoboda rozhodování a odpovědnost za implementaci našich rozhodnutí nás motivuje. Pokud je třeba něco změnit - neváháme a věci měníme. Možnost spolupodílet se na rozhodnutích a fungování firmy je pro nás výzvou.“... Více >

Firma RM Gastro poskytuje velkou svobodu v rozhodování nejen manažerům, ale i každému spolupracovníkovi bez ohledu na jeho firemní postavení či pracovní zařazení. RM Gastro podporuje proaktivní přístup ke změnám a inovacím. Oceňujeme, pokud naši spolupracovníci uvažují jako podnikatelé.

Touha po dokonalosti

„To, co děláme, skutečně stojí za povšimnutí. Inspirují nás výzvy. Motivují nás hledat inovativní nové přístupy a dokonalejší řešení. Je to pro nás skvělá příležitost tvořit budoucí svět gastro zařízení a gastronomie.“... Více >

V RM Gastro pracují lidé, kteří mají jedinečné znalosti a zkušenosti, kteří myslí dopředu. Své nápady a vize převádí do skutečné podoby. Pracují na velkých a opravdových věcech.

Slušnost a poctivost

„Být součástí týmu, kde se hraje podle zásad fair play a být respektován při jednání s kolegy, stojí za to.“... Více >

Firma RM GASTRO dbá na otevřené, slušné jednání ke každému. Ctíme dodržování dohodnutých pravidel. Jsme přesvědčeni o tom, že slušnost a poctivost je základem vzájemné důvěry a dobré spolupráce. RM Gastro je hrdá na všechny své Spolupracovníky, kteří tyto principy uplatňují a žijí v každodenním životě.

Život v RM Gastro

Jen další obyčejný den? Ani náhodou. Věříme v smysluplnost práce.
Líbí se nám, co děláme. Pracujeme, vzděláváme se, bavíme se…

„Vyvíjíme produkty zítřka.“

„Od počátečního technického konceptu našich produktů až po finální definování jednotlivých produktů, jsme partnerem pro naše zákazníky.“

Vývoj a konstrukce vytváří základ pro produkty našich dvou značek RM a REDFOX. Naši inženýři se podílejí na návrhu konceptů produktů, jejich vývoji a konstrukci. Při své práci se opírají o své odborné znalosti, dlouhodobé zkušenosti firmy v oboru gastronomických technologií a při své práci používají nejnovější technologie pro vývoj našich produktů. Vývoj a konstrukce přispívá k zajištění úspěšného postavení firmy RM Gastro na trhu, jakožto předního evropského tvůrce gastronomických technologií.

„Přinášíme nápady do života.“

TPV zastřešuje oddělení technologie, sériové konstrukce a programátorů CNC. Primárním cílem tohoto oddělení je, jak již název napovídá, maximální technická podpora výroby a zefektivňování výrobních postupů. Dále tito odborníci připravují, podle specifikací vývoje, zavádění nových výrobků do sériové výroby a zaštiťují veškerou výrobní dokumentaci a její aktualizaci pro ostatní sériově vyráběné výrobky. Zodpovědnost tohoto oddělení zahrnuje celou škálu činností. TPV spolupracuje s dalšími odděleními (vývoj, výroba, nákup atd.), abychom vytvořili výrobek, který splňuje všechny požadavky z pohledu kvality, nákladů a zákaznických požadavků.

„Víme, že týmová práce zajišťuje nejlepší výsledek.“

Specialisté oddělení výroby ve spolupráci s jednotlivými týmy výroby vytváří špičkové produkty RM a REDFOX. Pracují s přesností, užívají si odpovědnosti za svou práci. Spokojenost našich zákazníků, mají ve svých rukou, právě naši spolupracovníci výrobního oddělené.

„Přispíváme ke spokojenosti zákazníků tím, že objednané zboží je ve správném množství a správné kvalitě doručeno na správném místě ve správný čas.“

Technici skladu zodpovídají za to, aby tok materiálu a zboží probíhal tak, jak má. A to jak od dodavatelů směrem do skladu, tak uvnitř společnosti, a i ze společnosti směrem k zákazníkům. Koordinují zasílání zásilek výrobků zákazníkům, přepravu a řízení zásob. A to vždy ve spolupráci s různými interními kontakty, zákazníky a poskytovateli služeb.

„Jsme garantem, že zákazníci a jejich očekávání jsou v centru všeho, co RM Gastro dělá.“

Naše obchodního oddělení představuje odborný a zkušený tým obchodních manažerů, produktových specialistů, asistentek, gastronomického poradce a projektového specialisty. Starají se o obchodní partnery, připravují nabídky, poskytují informace o produktech, jejich využití, ideálního sestavení gastronomických technologií v provozech.
Zajišťuje kompletní produktovou podporu, včetně poprodejní péče v podobě zaškolení na produkty, správnou péči o ně a řešení technických problémů.

Dalšími neméně důležitými službami je telefonická podpora pro zákazníka, osobní jednání na showroomu či v terénu u obchodního partnera.

„Vždy existuje řešení.“

Profesionální servis a jeho tým zajišťuje instalaci, opravy, údržby a pravidelné prohlídky profesionálních gastronomických technologií, a to včetně revizních zpráv (plyn i elektřina).

Pro naše partnery poskytujeme náhradní díly a technickou podporu. Pro nové partnery / nové produkty zajišťujeme individuální instalační a servisní školení v našich prostorách nebo prostorách našich partnerů.

„Hledáme a spolupracujeme vždy s nejspolehlivějšími dodavateli.“

K hlavním úkolům nákupčího patří včasné zajištění nákupu dílů, komponent a spotřebního materiálu pro výrobu našich výrobků, a také strojů.  Dále pak monitorování kvality zboží, cen a včasnosti dodávek. Mezi další důležité aspekty patří rozvoj spolehlivých a preferovaných dodavatelů, řešení problémů, které vzniknou u dodavatelů. A v neposlední řadě úzká spolupráce s interními odděleními např. TPV a Konstrukce, Výroba, Kvalita atd.

„Díky kvalitním službám vytváříme lepší společnost.“

IT oddělení

Služby a IT procesy jsou součástí byznys procesů a jejich zpracování ovlivňuje výkonnost podniku, IT oddělení zajišťuje správnou funkčnost prostředků výpočetní techniky. Zajišťuje kompletní servis pro HW, spravuje místní síť včetně serverů a tiskáren k ní připojených. Jsme odpovědní SW podporu našich uživatelů. Nedílnou součástí naší práce je samozřejmě každodenní podpora uživatelů a řešení jejich problémů. Úkolem našeho IT oddělená je podporovat základní principy a hodnoty firmy. Důležité je přitom soustřeďovat se stejnou mírou jako na technologii i na organizaci, lidi a odpovídající procesy, proto je IT nedílnou součástí rozvojových projektů naší organizace.


Oddělení finančního účetnictví a controllingu

Oddělení Finančního účetnictví a Controllingu zajišťuje, aby top management měl k dispozici potřebné informace jako jsou předpokládané výsledky společnosti, identifikuje příležitost pro zvýšení efektivity, produktivity, snížení nákladů. Díky finančním analýzám finančního oddělení může top management kvalifikovaně rozhodovat v oblasti dalšího směřování firmy.
Specialisté účetního oddělení zajišťují, aby finanční výkazy byly v souladu s příslušnými účetními předpisy a pravidly. Jsou zodpovědní za vedení hlavní knihy, správu účtu věřitelů, rozvahy a poskytování podpory interním zákazníkům.  Dále je finanční oddělení zodpovědné za výpočet mezd a spolupráci s úřady. V neposlední řadě zpracovávají povinné výkazy pro uzávěrku na konci roku a finanční audit.


Personální oddělení

Naším cílem je, aby u nás ve firmě pracovali správní lidé na správných místech a společně vytvářeli jeden tým. Aby každý spolupracovník měl příležitost k rozvoji a růstu. Dbáme na to, aby na vedoucích pozicích byli lidé, kteří své týmy dokáží motivovat a posouvat. Vytváříme motivující prostředí, ve kterém je naplňována firemní kultura a její hodnoty: ODPOVĚDNOST A SVOBODA, SLUŠNOST A POCTIVOST, TOUHA PO DOKONALOSTI.

„Produkt, komunikace, organizace a kreativa.“

Všeobecná představa o marketingu ve firmách? Oddělení ve firmě tvořící lidé, kteří přichází s novými a neotřelými nápady (často v očích ostatních oddělení nerealizovatelnými), vnáší do projektů nový pohled na věc a jejich práce je různorodá, bez konceptu a jakéhokoliv řádu.

Na to, jak to „chodí“ v oddělení Marketingu RM Gastro, jsme se zeptali přímo našich kolegů Marketingu: „Ano, část z tohoto výčtu platí také pro RM Gastro. Situací, kdy přicházíme s vlastním a neokoukaným nápadem, zapojit vlastní kreativitu, se naskytne požehnaně. Ovšem ani my se nevyhneme dodržování stanovených termínů či plnění požadavků ze strany zákazníka a ostatních firemních oddělení. V jednoduchosti je krása, a tak s oblibou říkáme, že naším úkolem je vytvořit takovou strategii v oblasti podpory produktů, dat a komunikace, abychom byly schopni podporovat prodej našich poboček a jejich zájmy na stávajících nebo potenciálních trzích. Součástí našeho týmu je produktový manažer, který se stará o celý životní cyklus produktů značek RM a REDFOX, marketingový specialista, který má na starosti organizování eventů či komunikaci vně a uvnitř firmy, grafik, který dává reálnou tvář všem nápadům, a v neposlední řadě marketingový manažer, který určuje strategii a udává činnostem správný směr a koncept.“

Využijte příležitosti během svého studia poznat RM Gastro. Najít si to, co bude pro vás to pravé. Získat cenný náskok, pokud jde o vaši budoucnost. Pokud máte zájem o spolupráci s naší společností v rámci vašeho studia, kontaktujete nás na prostřednictvím e- mailu: kariera@rmgastro.com

Stáže
Pokud studujete obor Konstrukce, Technologie, Management Hotelové školy nebo Elektrotechniku a můžete být vybráni do programu pro studenty a získat, tak náskok pro začátek vaší profesní kariéry.

Pracující studenti
Jako pracující student se můžete zapojit do dění ve firmě. Získáte zkušenosti přímo na pracovišti, takže se seznámíte s prostředím, kde v budoucnosti možná budete pracovat. A pokud se budete chtít připojit k RM Gastro týmu někdy později, určitě si vás budeme pamatovat.

Nastavení cookies