Úspěch společnosti je záležitostí všech našich spolupracovníků
Ocenění a motivace spolupracovníků je záležitostí naší firmy

Proč pracovat ve společnosti RM Gastro? Řekneme vám proč!

TOTO JE NÁŠ PŘÍSTUP:

Máme silný příběh a historii
 • Máme více než 20letou tradici v oboru gastronomických technologií, avšak náš podnikatelský začátek sahá až do roku 1892.
 • Naše produkty pochází z České republiky – ze samotného srdce Evropy.
 • V řemesle a tradici vidíme smysl, protože se jedná o ověřené z generace na generaci předávané postupy a znalosti.
Jsme úspěšní
 • Jsme je přední evropský výrobce a dodavatel profesionálních gastronomických technologií.
 • Svá zařízení dodáváme do kuchyní více jak 50 zemí světa. Náš vlastní výrobní závod ve Veselí nad Lužnicí má výrobní plochu 7 700 m2.
 • Roční obrat firmy přesahuje 1 miliardu korun.
 • Stále se rozvíjíme a rosteme.
Naše firemní kultura je inspirativní
 • Děláme, co říkáme. Naše firemní hodnoty založené na svobodě a zodpovědnosti, touze po dokonalosti, poctivosti a slušnosti odrážejí způsob jakým podnikáme.
 • Naši profesionální etiku při jednání s našimi obchodními partnery, dodavateli a spolupracovníky napříč společností.
 • Firemní kultura je pojítkem, které nás spojuje a pomáhá nám k naplňování firemní vize a tím budovat lepší společnost.
Jsme RM Gastro a jeden team
 • Firemní kultura RM GASTRO je založená na respektu a vzájemné úctě jeden k druhému, ale i ke svému okolí.
 • Podporujeme otevřenou komunikaci a důvěryhodný vztah mezi manažery a spolupracovníky.
 • Naše iniciativa zaměřená na podporu rozmanitosti a rozvojových možností pro každého, je důležitým pilířem lidských zdrojů.
Zažíváme pracovní dobrodružství
 • Každý z nás má možnost pracovat na zajímavých projektech, podílet se na inovacích.
 • Rozmanité zkušenosti a vědomosti našich spolupracovníků vítáme a propojujeme je.
 • Každý má příležitost plně využít svého potenciálu bez ohledu na své zázemí, věk nebo pohlaví.
Podporujeme rozvoj a interní kariéru
 • Dáváme všem spolupracovníkům svobodu k tomu, aby mohli rozvíjet svůj talent a své silné stránky.
 • Podporujeme realizaci profesních cílů každého, stejně tak i objevování nových možností v rámci interní kariéry.
 • Cíleně rozvíjíme naše spolupracovníky.
Oceňujeme individuální přínos každého
 • Právě naši spolupracovníci jsou hnacím motorem společnosti. Děláme všechno pro to, abychom zajistili, že lidé budou oceňováni za svůj přínos.
 • Úspěch společnosti je záležitostí všech spolupracovníků.
 • Jejich ocenění a motivace je záležitostí firmy.

Odměňujeme naše spolupracovníky za dobrou práci a osobní přínos. Typ ocenění je přizpůsoben individuálním cílům charakteru pracovní pozice.

Oceňujeme a odměňujeme loajalitu našich spolupracovníků.

Podporujeme zdraví našich spolupracovníků.

Zajišťujeme a finančně dotujeme firemní stravování.

Odměňujeme naše spolupracovníky za doporučení nového kolegu.

Nabízíme spolupracovníkům možnost zakoupení si za zvýhodněné ceny firemní výrobky.

Organizujeme a podporujeme teambuildingy a firemní party.

Vážíme si času našich spolupracovníků. Pracovní doba je nastavená podle charakteru pracovní pozice, osobní potřeby každého a osobního závazku, že svou práci odevzdává včas a v dobré kvalitě.

Nastavení cookies